Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Děkujeme za Vaši návštěvu na našich stránkách (www.hs-variant.cz), těší nás Váš zájem. Bereme ochranu vašich soukromých údajů vážně a chceme, abyste se při návštěvě těchto internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel.

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Právo na informace

Na požádání vám Stanislav Hora, jednatel společnosti HS Variant s.r.o., který provozuje web hs-variant.cz, podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na kontakty umístěné na webu www.hs-variant.cz, kde jsme vám k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Kodex ochrany údajů

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenává náš webový server standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci rezervace medu, zodpovězení dotazu nebo potvrzením objednávky.

Bezpečnost

HS Variant s.r.o. přijímá technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránil u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

Použití a postoupení osobních údajů

HS Variant s.r.o. používá vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na zodpovězení dotazů nebo na potvrzení odběru produktů.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z naší strany vázáni diskrétností.

Možnost vymazání z adresáře

Na vaše přání obratem vymažeme vaše osobní údaje z adresáře v emailové komunikaci. Vaše osobní údaje uložené na v emailové korespondenci nebo v databázi formulářů použijeme k oznámení vyzvednutí si produktů nebo k zaslání informacích o cenách a akcích, kde je produkty možné zakoupit.

Pokud byste s tímto nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí rychlé odpovědi se slovíčkem NESOUHLASÍM.

COOKIES

HS Variant s.r.o. používá COOKIES k tomu, aby mohl sledovat preference návštěvníků a aby mohl podle toho optimálně vytvářet webové stránky. COOKIES jsou malé "soubory", které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. COKKIES se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze COKKIES na vašem počítači.

Používání COOKIES můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlášení prodávajícího: HS Variant s.r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití.

Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas registrujícího se návštěvníka webu: Vyplněním registračního formuláře souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze HS Variant s.r.o., Vídeňská 84, 339 01 Klatovy, IČ: 25204301, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň registrovaný uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

V Klatovech dne: 25. května 2018